RuČná kompletizácia

 Zaoberáme sa predovšetkým kompletizovaním reklamných vzoriek a výrobkov. Ponúkame:

Ručná kompletizácia výrobov a reklamných vzoriek.

Kompletizácia výrobkov pred balením, ukladanie produktov do finálneho balenia, kompletizácia darčekových balíkov,  vkladanie letákov do balení

Ručná kompletizácia a lepenie vzorkovníkov 

Kompletizácia lepenia a skladanie vzorkovníkov, lepenie vzoriek na určené miesta

Kompletizácia do obálok, vrátane prípravy pre rozosielanie

Obálkovanie do okienkových obálok, ručné obálkovanie neštandardných formátov (v prípade požiadaviek na neštandardné balenie, pre Vás zabezpečíme aj ručné obálkovanie s aplikovanými internými bezpečnostnými a kontrolnými mechanizmami), manuálne obálkovanie propagačných listov a firemnej korešpondencie. Zabalíme Vám 3D predmety a aj väčšie zásielky balíkového formátu. 

Ručné falcovanie brožúr a papierových dosiek

Ak je obsah rozmiestnený štandardným spôsobom, je potrebné prisposobiť aj typ falcovania papiera. Váš skladaný leták sa následne stane príjemným nosičom informácií a ideálnym prostriedkom priameho marketingu.

Skladanie a lepenie papierových výrobkov

Skladanie a lepenie papierových výrobkov ako sú krabičky, tašky a pod.