RuČná kompletizácia

Kompletizácia znamená urobiť produkt kompletným alebo ho doplniť do série výrobkov tak, aby sme dostali finálny produkt, ktorý je možné použiť k účelu na ktorý bol vyrobený. Zaoberáme sa predovšetkým kompletizovanie reklamných vzoriek a výrobkov. Ponúkame hlavne:

Ručná kompletizácia výrobov a reklamných vzoriek.

Kompletizovanie výrobkov pred balením, ukladanie produktov do finalneho balenia, kompletizácia darčekových balíkov,  vkladanie letákov do balení.

Ručná kompletizácia a lepenie vzorkovníkov 

Kompletizovanie lepenie a skladanie vzorkovníkov, lepenie vzoriek na určité určené miesta

Kompletizácia do obálok vrátane prípravy pre rozosielanie

Obálkovanie do okienkových obálok,  Ručné obálkovanie neštandardných formátov v prípade požiadaviek na neštandardné balenie, pre Vás zabezpečíme aj ručné obálkovanie s aplikovanými internými bezpečnostnými a kontrolnými mechanizmami. Zabalíme pre Vás 3D predmety a aj väčšie zásielky balíkového formátu. Manuálne obálkovanie propagačných listov, firemnej korešpondencie

Ručné falcovanie brozúr a papierových dosiek

Ak je štandartným sposobom rozmiestnení obsah treba tromu prisposobiť aj typ falcovania papiera. Následne sa váš skladaný leták stane príjemným nosičom informácií a ideálnym prostriedkom priameho marketingu.

Skladanie a lepenie papierových výrobkov ako sú krabičky, tašky a pod.

Skladanie a lepenie papierových výrobkov