Grafické práce a Tlačoviny

V spolupráci s našími partnemi vieme pre Vás pripraviť grafický návrh podľa vaších predstáv. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne, na základe pochopenia jeho požiadaviek, jeho obchodnej stratégie a stratégie produktu . 

Navrhneme pre Vás:

Logo

logo, logotip , redizajn už vytvoreného loga

Dizajn manuál

Kompletný obchodný vizuálny štýl, dizajn manuál

Katalóg

Vizitky, firemné tlačivá, obálky, letáky, brožúrky, skladačky, katalógy

Plagáty 

Obaly, plagáty , billboardy, výročné správy, kalendáre, časopisy

Grafika predajní

Grafika predajní a výkladov, inzeráty, orientačné systémy, knižná grafika