Aplikácia Grafiky

Sú rôzne spôsoby aplikovania Vášho loga!

Sieťoťlač

Sieťotlač je jednou z najtradičnejších a svojími možnosťami použitia aj najuniverzálnejších tlačiarenských techník na potláčanie rôznych materiálov a predmetov. História tejto techniky siaha až do stredovekej Číny, no teší sa veľkej obľube aj dnes. Tento fakt hovorí jednoznačne o jej kvalitách. 

  Viac info

Tranferová tlač

Transferová tlač je termín používaný na opis textilných a súvisiacich tlačových procesov, pri ktorých je dizajn najskôr tlačený na pružný netextilný podklad a neskôr prenášaný samostatným procesom na textil. Transfer je určený skôr pre menšie objemy.


  Viac info

Strojové vyšivanie

Strojové vyšívanie rôznych motívov na výrobky z látky podľa Vašich požiadaviek, realizované vyšivacími strojmi. Vyšitie je možné zhotoviť na hotové oblečenie, nezošitý polotovar alebo na látku, z ktorej sa bude strihať a šiť.  Viac info